top of page

FISCALE ATTESTEN

We zijn een door de Vlaamse overheid erkende speelpleinwerking. We mogen bijgevolg ook fiscale attesten uitreiken aan kinderen jongeren dan 14 jaar. Deze attesten kan u downloaden via uw persoonlijk account op ons inschrijvingsplatform: https://speelpleinkinderland.kwandoo.com
 

MUTUALITEIT

We zijn een door de Vlaamse overheid erkende speelpleinwerking. Dit houdt ook in dat we attesten van de mutualiteiten mogen invullen. U kan het attest downloaden via uw persoonlijk account op ons inschrijvingsplatform: https://speelpleinkinderland.kwandoo.com
Dit kan van zodra de speelpleinwerking voorbij is (begin augustus).

 

bottom of page