top of page

EEN VLEUGJE GESCHIEDENIS

Giovanni Bosco, ook genoemd Johannes Bosco, beter bekend als Don Bosco, geboren te Castelnuovo op 16 augustus 1815, werd geboren als zoon  van een arme boer, Francesco Bosco, en diens echtgenote, Margherita Occhiena. In 1817, toen hij amper twee jaar oud was, stierf zijn vader.

Op 10-jarige leeftijd had hij in een droom "de jeugd" als werkterrein gezien. Die droom is verscheidene keren teruggekeerd. De jeugdjaren van Giovanni waren niet gemakkelijk. Toch kon hij in 1841 na zijn studies priester worden.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een einde maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo groeide een centrum waar de jongens terechtkonden.

Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede christenen.

Don Bosco liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale twistpunten van die tijd. Hij streefde naar het onmiddellijk haalbare. Daarvoor had hij de steun en de medewerking van iedereen nodig. Dankzij de hulpmiddelen van velen heeft hij de armen goed gedaan.

Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pius IX stichtte hij de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd.

Onze speelpleinwerking ontstond in de zomer van 1979, naar aanleiding van het jaar van het kind.

Er is steeds gekozen voor een zomerwerking, de eerste 5 weken van de zomervakantie. 

Vanaf het begin kende de werking een groot succes, mede door de ligging en de accommodatie, maar zeker en vast ook door de vrijwillige (hoofd)animatoren! 

Er is een stuurgroep, bestaande uit de verantwoordelijken, de pleinleiding en hoofdanimatoren, die doorheen het hele jaar geregeld samenkomt om de werking voor te bereiden, te vergaderen, decor te maken, maar ook activiteiten voor de (hoofd)animatoren voorziet (nieuwjaar/valentijn, instuif, weekend). 

Tot op vandaag de dag kunnen we rekenen op jonge, enthousiaste mensen om de kinderen een leuke tijd aan te bieden op ons speelplein!

bottom of page