top of page

Privacyverklaring VZW Speelplein Kinderland

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van VZW Speelplein Kinderland. Je dient je ervan bewust te zijn dat VZW Speelplein Kinderland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze speelpleinwerking geef je aan het privacy beleid te accepteren.

VZW Speelplein Kinderland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar speelpleinwerking en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VZW Speelplein Kinderland kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van VZW Speelplein Kinderland, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via mail of op papier aan VZW Speelplein Kinderland verstrekt.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, dit in functie van de activiteit waarvoor je je inschreef:

- Voor- en familienaam (van kinderen en/of ouders)

- Adresgegevens

- Telefoon en/of gsm-nummer (van kinderen en/of ouders)

- E-mailadres (van kinderen en/of ouders) 

- Geboortedatum van kinderen

- Voorkeur wat betreft voeding (zoals bijvoorbeeld vegetariër…)

- Het geslacht van de ingeschreven persoon

- Voor de erkende cursussen kadervorming: KAVO-id

- Jouw medische gegevens via het inschrijvingsformulier

BEELDMATERIAAL

Bij de inschrijving voor de speelpleinwerking wordt er via de inschrijvingsstrook toestemming gevraagd voor het verwerken en publiceren van gerichte foto’s en video’s. Dit kan via volgende kanalen: folder/brochure, website, sociale media van de speelpleinwerking (facebook en instagram). Voor niet-gerichte foto's/groepsfoto's heeft VZW Speelplein Kinderland geen toestemming nodig.

WAAROM VZW SPEELPLEIN KINDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT

VZW Speelplein Kinderland gebruikt jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou of je ouders gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het deelnemen aan vrijwilligerswerk in het binnenland of een jeugdwerkactiviteit.

De verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. De gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over VZW Speelplein Kinderland. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW Speelplein Kinderland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW Speelplein Kinderland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

HOE LANG VZW SPEELPLEIN KINDERLAND GEGEVENS BEWAART

VZW Speelplein Kinderland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou of je ouders tot stand komt.  

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VZW Speelplein Kinderland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wat betreft medische fiches: deze worden enkel op papier bewaard voor de periode dat de activiteit duurt. Na afloop van de activiteit wordt deze fiche vernietigd. Deze fiche is enkel raadpleegbaar door de begeleiders van de betreffende activiteit.

DELEN MET ANDEREN

VZW Speelplein Kinderland verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of je ouders, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar speelpleinkinderland@hotmail.com. VZW Speelplein Kinderland zal uiterlijk binnen de 30 dagen op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VZW Speelplein Kinderland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door VZW Speelplein Kinderland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  VZW Speelplein Kinderland op via speelpleinkinderland@hotmail.com.

 

www.speelpleinkinderland.com is een website van VZW Speelplein Kinderland.

VZW Speelplein Kinderland is als volgt te bereiken:

Adres (tevens adres van de maatschappelijke zetel): Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: 451.094.441

Telefoon: 0468 16 78 20

E-mailadres: speelpleinkinderland@hotmail.com

bottom of page