top of page

Lagere school

107701161_1702792456550164_6098893668858

De lagere school, kindjes die naar het 1ste leerjaar tot en met het 1ste secundair gaan op 1 september van het volgende schooljaar, vormen samen 'de lagere school'. Zij dragen een kleursjaaltje, volgens leerjaar, dat door iedereen aangekocht wordt. Op die manier zien we duidelijk wie bij welke groep hoort. We verdelen hen in groepen om het werkbaar te houden. Het kan zijn dat zij nog in subgroepjes verdeeld worden om het werkbaar te houden.
 
7u45: start van de dag (voor de vroege vogels)
9u15: themaopening bij het decor                                                                                  OVERZICHT KLEURGROEPEN
9u45: keuzeactiviteiten
11u15: vrij spel moment
12u00: middagmaal (kinderen eten hun meegebrachte pick-nick op)
13u00: flipmoment (gezamenlijk openingsmoment met alle kinderen)
13u30: geleide activiteiten per kleurgroep
15u45: 4-uurtje (wordt voorzien vanuit de speelpleinwerking)
16u00: vrij spel
17u30 (ten laatste): alle kinderen naar huis 
 

bottom of page