ENKELE AFSPRAKEN ZOMER 2020

 1. Aanwezigheden:

  

    de kinderen melden zich ’s morgens (of ’s middags) op het secretariaat, hier worden de vooraf aangekochte en duidelijk ingevulde bonnetjes                   afgegeven, omwille van de drukte ’s morgens aan het secretariaat is het noodzakelijk dat de bonnetjes zeker vooraf ingevuld zijn, (naam van het             kind) dus niet ter plekke invullen. Dit bonnetje is je betalingsbewijs, maar ook de melding van aanwezigheid.

  

 2. Dagprijs:

     €5 / € 3,5 bij minstens 3 ingeschreven kinderen binnen eenzelfde gezin. Dit is ongeacht het feit of je een halve of een hele dag komt.

     Je kan gedurende de pleinwerking ook steeds bonnetjes bij kopen, dit wel enkel ’s morgens. Er kunnen dus geen bonnetjes gekocht worden                    wanneer de kinderen opgehaald worden. Tot het einde van de speelpleinwerking kan je de overgebleven bonnetjes omruilen, deze zijn het jaar                nadien niet meer geldig. 

 3. Jassen, zakken:

     De kleuters brengen, na de aantekening van de aanwezigheden en het afgeven van het bonnetje, hun jasjes en zakjes naar de kleuterbouw, je kan          daar ook ’s avonds alles terugvinden. Op vrijdagavond staat alles van de kleuters ook in het secretariaat.

     Als je je kind komt halen wil je dan goed nakijken of je de eigen zaken mee hebt, het gebeurt meermaals dat er identieke zakjes, jasjes, … zijn. De          kinderen van de lagere school brengen hun rugzak en jas naar de kapstok van hun groep, deze staan bij het secretariaat.

     Wij vragen uitdrukkelijk dat zakjes, brooddozen, jassen…genaamtekend worden. Een naam geschreven op het etiketje van de jas volstaat. Merk je          dat je (per vergissing) een verkeerd jasje of zakje hebt meegenomen, want soms zijn er heel wat identieke zakken, jassen, … , hang dit  dan ’s                morgens terug aan de kapstok van de achtergebleven kledingstukken. Deze staat ook bij het secretariaat.

   

     Belangrijk voor de ouders van de kleuters :voor je kleuter en de moni zijn brooddozen, waterflesjes en zakjes, duidelijk met naam getekend, vlug te        inden bij de koekjes- en pick-nicktijd.

  

 4. De activiteiten beginnen om 9u15 en eindigen rond 16u met het vieruurtje. Voor en na is er vrij spel op de pleinen, bij regenweer onder het afdak of        binnen. Vanaf 17u zijn alle kinderen op het plein aan de heuvel en ze worden daar ook afgehaald, nooit op de parking, noch aan de straat.

     Omwille van veiligheid en hygiëne worden er geen honden op het plein, de grasvelden of de parking toegelaten. Fietsers komen ook niet tot bij de

     spelende kinderen gereden om ze daar op te halen.

     Kinderen die te voet of met de fiets naar huis vertrekken, komen hun vertrekuur op het secretariaat melden. 

                                                                                                                                                                                                                                                    5.  Middagpauze:

   

     Om 12u is er middagpauze, deze wordt ingeluid door een afgesproken lied. De kinderen verzamelen dan per groep en eten dan hun zelf                        meegebracht lunchpakket op samen met deze groep. Nadat iedereen gegeten heeft, zijn er nog enkele kleine groepsspelen per groep tot 13u.

     De kinderen die ’s middags naar huis gaan eten melden dit ’s morgens op het secretariaat en worden afgehaald rond 12u. Ze zijn om 13u terug              (indien ze een volledige dag komen), dan de activiteiten opnieuw.

 6. Het plein verlaten tijdens de activiteiten:

     

     Indien kinderen tijdens de activiteiten om één of andere reden echt weg moeten (doktersbezoek, logopedie, …), dan moet dit vooraf duidelijk                  vermeld worden op het secretariaat. Zij vertrekken dan ook pas nadat ze het secretariaat verwittigd hebben. Ook bij een eventuele terugkomst                melden zij zich op het secretariaat of de hoofdmoni's. 

 7. De kinderen dragen spe(e)lkledij, ze brengen ook zelf geen spelmateriaal mee, tenzij dit door de moni’s gevraagd wordt, we vragen uitdrukkelijk dat        de kinderen geen GSM gebruiken op het plein, je kan ons steeds bereiken via ons vermeld GSM-nummer, wij geven de boodschap wel door.

 8. Medicatie wordt ’s morgens/’s middags op het secretariaat afgegeven. Je vindt het daar ook ’s avonds terug.

 9. De dagindeling en allerlei berichten vind je tijdig aan de deur van het secretariaat.

 10. Het jaarlijkse ouderfeest staat gepland op vrijdag 17 juli vanaf 16u, verdere richtlijnen hierover volgen tijdens de werking.

 11. Er is een feestelijke afsluiter voor de kinderen op woensdag 5 augustus  

 12. Groepssjaaltjes: de sjaaltjes worden op het secretariaat verkocht en moeten duidelijk zichtbaar gedragen worden door de kinderen. Deze zijn                  genaamtekend (dit kan op het secretariaat). Deze sjaaltjes dienen om de kinderen/groepen snel te herkennen.

         

         De groepskleuren:

         kleuters:  wit

         nr .1ste lj.: geel                         nr.5de lj.:lichtblauw                                        

         nr. 2de lj.  oranje                      nr.6de lj. donkerblauw

         nr. 3de lj.  rood                        nr.1ste secundair: paars                    

         nr. 4de lj.: groen                      Tieners: polsbandje (tijdens de werking)

 13. Nieuwe inschrijvingen: er kunnen elke dag nieuwe kinderen ingeschreven worden (het plein is open voor alle kinderen, vakantiegangers,                          vrienden…)

 14. Niet genaamtekende achtergebleven kledingstukken, zakken, enz….worden na de werking (15 augustus) weggedaan…

 15. Privacy:

      Wij publiceren geregeld beeldopnamen van de kinderen op onze facebookpagina en in onze publicaties voor de promotie van het speelplein.

      Met die beelden willen we geïnteresseerden op een aangename wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken         zullen dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat. We letten erop dat de beelden niet aanstootgevend zijn.

      We gaan ervan uit dat de ouders geen bezwaar hebben tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van ons                 speelplein. Mocht dit toch zo zijn, dan kan dat op elk moment van de werking gemeld worden aan de verantwoordelijken. We zullen dit bezwaar             respecteren en geen beelden van jouw kind publiceren. In dat geval vragen we dat de ouders een recente foto van hun kind bezorgen aan de                 verantwoordelijken. Dit wordt ook gevraagd op het inschrijvingsformulier.

      Alle verkregen gegevens bij de inschrijving worden enkel aangewend voor administratief gebruik door speelpleinwerking Kinderland en blijven         

      strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven, noch bekend gemaakt aan derden.

      We duimen voor zonnige en heerlijke vakantiedagen!!!

© 2018 by Tom Bekaert 

Contacteer ons:

speelpleinkinderland@hotmail.com

0479/24 73 29

Speelplein Kinderland

Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now