top of page

ENKELE AFSPRAKEN ZOMER 2024

​Een aantal zaken blijven wel zoals we reeds vele jaren hanteerden:

1. Jassen, zakken:

     Als je je kind komt halen wil je dan goed nakijken of je de eigen zaken mee hebt, het gebeurt meermaals dat er identieke zakjes, jasjes, … zijn.

     Wij vragen uitdrukkelijk dat zakjes, brooddozen, jassen…genaamtekend worden. Een naam geschreven op het etiketje van de jas volstaat. Merk je          dat je (per vergissing) een verkeerd jasje of zakje hebt meegenomen, want soms zijn er heel wat identieke zakken, jassen, … , hang dit  dan ’s                morgens terug aan de kapstok van de achtergebleven kledingstukken. Deze staat ook bij het secretariaat.

   

     Mogen we vragen dat elk kind een apart rugzakje meebrengt, dit omwille van de werking in verschillende groepen.

   

     Belangrijk voor de ouders van de kleuters :voor je kleuter en de moni zijn brooddozen, waterflesjes en zakjes, duidelijk met naam getekend, vlug te         vinden bij de koekjes- en pick-nick tijd.

  

 2. De activiteiten beginnen om 9u15 en eindigen rond 15u45 met het vieruurtje. Voor en na is er vrij spel, bij regenweer onder het afdak of binnen.

     Omwille van veiligheid en hygiëne worden er geen honden op het plein, de grasvelden of de parking toegelaten. Fietsers komen ook niet tot bij de

     spelende kinderen gereden om ze daar op te halen.

     Kinderen die te voet of met de fiets naar huis vertrekken, komen hun vertrekuur op het secretariaat melden. 

                                                                                                                                                                                                                                                     3.  Middagpauze:

   

     Om 12u is er middagpauze, deze wordt ingeluid door een afgesproken lied. De kinderen verzamelen dan per groep en eten dan hun zelf                         meegebracht lunchpakket op samen met deze groep. Nadat iedereen gegeten heeft, zijn er nog enkele kleine groepsspelen per groep tot 13u.

     De kinderen die ’s middags naar huis gaan eten, kunnen niet meer terug komen in de namiddag. Dit wordt wel gemeld aan de  

     verantwoordelijke 's morgens bij aankomst. 

 4. Het plein verlaten tijdens de activiteiten:

     

     Indien kinderen tijdens de activiteiten om één of andere reden echt weg moeten (doktersbezoek, logopedie, …), dan moet dit vooraf duidelijk                  vermeld worden op het secretariaat.

     Zij vertrekken dan ook pas nadat ze de verantwoordelijke of een hoofmoni verwittigd hebben. Ook bij een eventuele terugkomst melden zij zich bij 

     de verantwoordelijke of de hoofdmoni's. 

 5. De kinderen dragen speelkledij, ze brengen ook zelf geen spelmateriaal mee, tenzij dit door de moni’s gevraagd wordt, we vragen uitdrukkelijk dat         de kinderen geen GSM gebruiken op het plein, je kan ons steeds bereiken via ons vermeld GSM-nummer, wij geven de boodschap wel door.

 6. We mogen zelf geen medicatie toedienen aan de kinderen. We mogen dit enkel bewaren en toezien dat de kinderen dit zelf innemen. Je geeft dit af

     aan de verantwoordelijke, die dit verder opvolgt.

 7. De dagindeling zal dit jaar grotendeels gelijklopen met die van vorig jaar.

 8. Groepssjaaltjes: de sjaaltjes worden dit jaar vooraf aangekocht via de inschrijving, voor de Kinderlanders proberen we dit mee te geven via de 

     school. Voor de niet-Kinderlanders zullen we dit 's morgens doen bij aankomst. We proberen die ook zoveel mogelijk vooraf te naamtekenen.

         

         De groepskleuren:

       

         naar het 2e en 3e kleuter: wit

         naar het 1ste lj.: geel                       naar het5de lj.:lichtblauw                                        

         naar het 2de lj.  oranje                     naar 6de lj. donkerblauw

         naar het 3de lj.  rood                        naar het 1ste secundair: paars                    

         naar het 4de lj.: groen                      Tieners (geboortejaren 2010 + 2011): polsbandje (tijdens de werking)

 10. Er zullen normaal gezien geen nieuwe inschrijvingen kunnen gebeuren tijdens de werking.

 11. Niet genaamtekende achtergebleven kledingstukken, zakken, enz….worden na de werking (15 augustus) weggedaan…

 12. Privacy:

      Wij publiceren geregeld beeldopnamen van de kinderen op onze facebook- en instagrampagina en in onze publicaties voor de promotie van het 

      speelplein.

      Met die beelden willen we geïnteresseerden op een aangename wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken         zullen dat steeds doen met respect voor wie op de beelden staat. We letten erop dat de beelden niet aanstootgevend zijn.

      We vragen bij de inschrijving of ouders bezwaar hebben tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van ons               speelplein. Mocht dit zo zijn, dan zullen we dit bezwaar respecteren en geen beelden van jouw kind publiceren. In dat geval vragen we dat de

      ouders een recente foto van hun kind bezorgen aan de verantwoordelijke.

      Alle verkregen gegevens bij de inschrijving worden enkel aangewend voor administratief gebruik door speelpleinwerking Kinderland en blijven         

      strikt vertrouwelijk. Deze informatie wordt niet doorgegeven, noch bekend gemaakt aan derden.

      We duimen voor zonnige en heerlijke vakantiedagen!!!

bottom of page